กากอุตสาหกรรม คืออะไร? มีประเภทไหนบ้าง

Last updated: 24 May 2022  |  343 Views  | 

กากอุตสาหกรรม

กากของเสียอุตสาหกรรม  หมายถึง  ของเสียหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบำบัดมลพิษ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ไปจนถึงการรื้อถอนหรือก่อนสร้างอาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. กากของเสียอุตสาหกรรมอันตราย ( Hazardous waste )

หมายถึง ของเสียที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีองค์ประกอบของสารที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือสารเคมีอันตราย ได้แก่

- สารไวไฟ น้ำมัน ประเภทต่าง ๆ Ignitable Substances เช่น ของเสียที่มีน้ำมันเตา กากน้ำมัน น้ำมันใช้แล้ว น้ำมันเครื่องใช้แล้ว

สารกัดกร่อน Corrosive Substances  เช่น กรดใช้แล้ว กรดเสื่อมสภาพ น้ำมันผสมกรด
- สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย Reactive Substances  เช่น กากปูนขาวของเสียที่เป็นตัวทำละลายอินทรีย์
- สารพิษ Toxic Substances  เช่น สีย้อมที่เป็นสารอินทรีย์ ของเสียที่มีสารประกอบซัลไฟด์
- สารที่มีองค์ประกอบของสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น นิเกิล แคดเมียม อุปกรณ์ที่มีปรอท

 

2. กากของเสียอุตสาหกรรมไม่อันตราย ( Non-Hazardous waste )

ของเสียที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระดาษ เศษเหล็ก ซึ่งหากกากของเสียอุตสหกรรมไม่ได้รับการจัดการ หรือกำจัดอย่างถูกต้อง จะส่งผลเสียมากมายต่อสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม


 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy