บริการของเรา

EEG เป็นผู้ให้บริการด้านการกำจัดขยะและกกของเสียด้วยวิธีการแปสภาพด้วยมาตรฐานโรงงนลำดับที่ 106 โดยมีการแยกประเภทกากของเสียออก

เป็น 2 ประเภท คือกากของเสียอุตสาหกรรมประเภทไม่อันตราย (Non-hazardous) และขยะชุมชน (MSW) กระบวนการจัดการของเสียเราคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์ ควบคู่ไปกับหลักการเศรษฐกิจหนเวียน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

EEG และบริษัทฯ ในเครือ ได้ปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากล และหลักบรรษัทภิบาล โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ เช่น

  • มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
  • มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
  • มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (BS OHSAS 18001)
  • มาตราฐานการป้องกันและแก่ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (โรงงานสีขาว)

กระบวนการจัดการขยะอย่างบูรณาการ

เชื้อเพลิงขยะ

เชื้อเพลิงขยะผลิตจากขยะชุมชน ซึ่งเก็บรวบรวมมาจากบ้าน อาคาร บ้านเรื่อน สำนักงาน ต่างๆ ประกอบด้วย ถุงพลาสติก ขนาดเล็ก ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ ใช้วิธี positive pick เพื่อคัดเลือกถุงพลาสติกที่มีค่าความร้อนสูง ความชื้นต่ำ

 

ถุงพลาสติกรวม

ถุงพลาสติกรวม เป็นการคัดแยกถุงพลาสติกแยกเชื้อเฉพาะถุง PE เช่น ถุงฟิล์ม ถุงก้อบแก้บ เพื่อนำส่งกระบวนการล้าง ทำความสะอาดและนำไปผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้